Tags: Testimonial

I put my heart in every picture

FWD Phụ Nữ hiện đại

Client: FWD

Production House: CKMEDIA

VIB – Chạm 1 tài khoản

VIB Chạm 1 tài khoản – vượt mọi giới hạn

PH: Wolfhouse

Visa – Giá trị sức mua của bạn

Client: Visa

Agency: BBDO Vietnam

PH: Ckmedia

Prudential Wrap Up

Wrap Up Campaign
Client: Prudential
Agency: DDB

Mystery Chicken Box

Mystery Chicken Box
Client: Jollibee
Agency: April
PH: RC

Bifina Testimonial

Brand: Bifina
Agency:
PH: Red Carpet

Yamaha Grande

Testimonial Yamaha Grande 15s TVC
Client: Yamaha Vietnam
Agency: Daiko
Produced by RedCarpet

Samsung Qled TV

Samsung Qled TV
Campaign: Thay đổi không gian phòng khách
Agency: Leo Burnet
Production House: Echo

Yamaha Janus

Testimonial Yamaha Janus 15s TVC
Client: Yamaha Vietnam
Agency: Daiko
Produced by RedCarpet

Samsung Qled TV

Samsung Qled TV
Campaign: Thay đổi không gian phòng khách
Agency: Leo Burnet
Production House: Echo