Tags: storytelling

I put my heart in every picture

Home Credit Tet

Tết vui cùng Home Credit

Produced by Onepro

Sữa đậu nành Soya Number 1

Soya Number 1

Agency DigiPencil

Produced by BlueStorm

Kế hoạch chống dính

Client: Bluestone Vietnam

Project: Kế Hoạch Chống Dính

PH: Seemedia

Home Credit

Make Unexpected Things Happen

Sống vui mỗi ngày cùng Home Credit

Produced by One Pro

Hành Trình Hy Vọng

Client: Hy Vọng Cancer Center

Agency: Click Media

Produced by: Macaron & CK MEDIA

My nagging mom

Sesamin EX – Suntory

Daiko Mekong – Big Head

Merap Tết

Merap 2019 Vì Bạn Xứng Đáng

Vì Bạn Xứng Đáng

Hành Trình 20 Năm Phát Triển

Brand: Merap

Agency: Magic Number

Skechers Viettien

Teacher’s Day

Your Lifetime Teacher

Client: Skechers Viet Tien

PH: Red Carpet

FV Hospital 101%

FV Hospital 101%

Client: FV Hospital

Agency: Click Media

PH: Macaron Studio & CK Media