Tags: storytelling

I put my heart in every picture

Home Credit Tet

Tết vui cùng Home Credit

Produced by Onepro

Sữa đậu nành Soya Number 1

Soya Number 1

Agency DigiPencil

Produced by BlueStorm

Kế hoạch chống dính

Client: Bluestone Vietnam

Project: Kế Hoạch Chống Dính

PH: Seemedia

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Internal

Agency YoMarker

PH SeeMedia

Home Credit

Make Unexpected Things Happen

Sống vui mỗi ngày cùng Home Credit

Produced by One Pro

Hành Trình Hy Vọng

Client: Hy Vọng Cancer Center

Agency: Click Media

Produced by: Macaron & CK MEDIA

My nagging mom

Sesamin EX – Suntory

Daiko Mekong – Big Head

Merap Tết

Merap 2019 Vì Bạn Xứng Đáng

Vì Bạn Xứng Đáng

Hành Trình 20 Năm Phát Triển

Brand: Merap

Agency: Magic Number

Skechers Viettien

Teacher’s Day

Your Lifetime Teacher

Client: Skechers Viet Tien

PH: Red Carpet