Tags: electronics

I put my heart in every picture

Kế hoạch chống dính

Client: Bluestone Vietnam

Project: Kế Hoạch Chống Dính

PH: Seemedia

Samsung Qled TV

Samsung Qled TV
Campaign: Thay đổi không gian phòng khách
Agency: Leo Burnet
Production House: Echo