Tags: dialogue

I put my heart in every picture

FWD Phụ Nữ hiện đại

Client: FWD

Production House: CKMEDIA

VIB – Chạm 1 tài khoản

VIB Chạm 1 tài khoản – vượt mọi giới hạn

PH: Wolfhouse

Highlands Phindi Hạnh Nhân

Agency: Click Media