Visa – Giá trị sức mua của bạn

Client: Visa

Agency: BBDO Vietnam

PH: Ckmedia