Samsung Qled TV

Samsung Qled TV
Campaign: Thay đổi không gian phòng khách
Agency: Leo Burnet
Production House: Echo