Grab – Đánh tay lái hái thành công

6-seconds bumper ads series with 16:9 vertical video format

Client: Grab

Agency: Mango

PH: CkMediatech